Simon-torony / Žabí Kôň

Szlovákia, Magas-Tátra

A Tengerszem-csúcs, illetve a Kapor-csúcs felé vezető turista utakon többször feltűnik a Békás-tavi-katlan felett lévő, a főgerinc viszonylag hosszú, majdnem vízszintes szakasza, az Ökör-hát. Több torony is elhelyezkedik itt, de ezek csak kis mértékben emelkednek ki a gerincből. A Csorba-tó, illetve a Poprádi-tó felől közelítve legfeltűnőbb torony rajta az Ökör-hát-torony, így talán nem is csoda, hogy az Ökör-háthoz keletről kapcsolódó, kissé alacsonyabb torony nem kap akkora figyelmet. Pedig keleti gerince, amelyre a figyelmes szemlélődő a Tengerszem-csúcsáról, vagy akár a Tengerszem-csúcs lengyel turistaútján is ráláthat, igen impozáns. Ez a Simon-torony, amely a Békás-tavi-hágó és a Felső-Békástavi-csorba között emelkedik.

Az Ökör-háttól jobbra emelkedik a Simon-torony

Sokáig megmászhatatlannak tartották. Első megmászói (Simon Häberlein és Katherine Bröske, 1905. szeptember 12.) nem igen ismerték Klimek Bachleda véleményét, mely szerint "Olyan ember még nem született, aki ezt a tornyot meg tudná mászni." Magyar és német nevét Häberlein Simon javasolta, aki szerényen önmagáról nevezte el. Egyébként Häberlein nevét nem csak a torony, hanem a déli fal egyik útjának neve is őrzi. A torony szlovák és lengyel elnevezése a keleti gerincének korai mászási módjára utal, a lovaglógerincre. A Žabí a Békás-tavakra utal, a Kôň szó pedig lovat, paripát jelent, így ezt magyarra Békás-tavi-Kőparipának fordíthatnánk.

Oldalról nézve a torony keleti gerince jól látható módon tagolódik két részre. A Békás-tavi-csorbától nyugatra húzódik a közel 40 méteres enyhe emelkedésű része, az Alsó-Kőparipa, melyet délről egy meredek sziklatábla határol. Ezután egy közel 10 méter, majdnem függőleges szakasz következik, amely az átlagosan 45°-os Felső-Kőparipa kezdetéhez vezet.

A Simon-torony a Békás-tavak felől nézve

Első megmászói (Katherine Bröske és Simon Häberlein) a déli falon jutottak fel a csúcsra 1905. szeptember 12-én. Első téli megmászása (Grósz Alfréd és Kregczy Tibold) 1913. március 26-án történt. Északi, a Tátra egyik legnehezebb falának első megmászát Bronisław Czech, Wiesław Stanisławski és Lida Skotnicówna hajtotta végre 1929. június 16-án.

Panoráma a Simon-torony csúcsáról kelet felé (Gránát-csúcsoktól a Pátriáig)
- a képre kattintva megnézheted azt teljes méretben is

A torony hegymászó történetéhez szomorú események is kapcsolódnak. Ezek egyike Wachter Jenő tragikus halála. 1907. augusztus 8-án - 20 éves korában - több társával együtt mászta meg a Simon-tornyot a Häberlein-úton keresztül. Ez volt a csúcs kilencedik megmászása, és egyben az első magyar megmászás. A csúcsra feljutva, majd a nyugati gerincen történő ereszkedés közben az ereszkedő kötélgyűrű szakadása miatt több szász métert zuhant, és lelte halálát. A mászásról részletesen itt olvashatsz.
Halála után Chmielowski javaslatára a Márta-csúcs középső ormát Wachter-toronynak nevezték. Emléktábláját - amely később a Poprád-tavi Szimbolikus temetőbe került - a Poprádi-tótól a Tengerszem-csúcsra vezető út mentén egy nagy kőre, a Wachter-kőre helyezték el a következő felirattal.

WACHTER JENŐ
bölcsészettanhallgató
+ Simontorony 1907. aug. 8.

EMLÉKÉNEK
bajtársi kegyelettel
a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület

Láttunk az ihlet, a lelkesedés pillanatában
Az örömök tiszta forrásánál ...
Szilaj voltál, mint bérci zerge ...
Elszakadtál tőlünk ...
Könnyeink kísérnek ...

Turistaút a toronyra nem vezet, azonban számos szép mászóút található a tornyon. A csúcsot turisták nem látogathatják. A csúcs megmászása csak azon hegymászók számára engedélyezett, akik betartják a TANAP szabályait.

Keleti gerinc, III+

A gerincen haladó út nem túl nehéz, de kitettsége miatt pszichésen megterhelő. Ezért nevezik "hegymászó érettséginek" is.

A Nagy-Békás-tó után balra letérünk a turistaútról, és a Békás-tavi-hágó felé haladunk az omladéklejtőn. A Tengerszem-csúcs nyugati gerince alatt lévő falban jól lépcsőzött vályúban folytatjuk utunk, amely egy füves törmelékmezőre vezet. Ezen addig haladunk kelet felé, amíg balra a falban egy újabb, meredek vályúhoz érünk. A vályúban elindulva, annak felső részén, ahol az bezáródik, áttraverzálunk a vályú jobb oldali ágába. Itt érjük el a beszállóút kulcsrészét (egy rövid III-as mozdulatsor), majd ezen túljutva továbbra is felfelé haladunk, mely egy nagy kőtáblához vezet. Ennek felső szélén balra haladunk, és így eljutunk a Tengerszem-csúcs nyugati, füves gerincére. A hágó fölött lévő két pontos, láncos ereszkedőpontot megtalálva egy 12 m-es leereszkedéssel eljutunk a Békás-tavi-hágóba, a keleti gerinc kiindulópontjára.

A hágóban tömbről biztosítva indul az Alsó-Kőparipán az út. A 40 m-es szakaszon az él közelében haladva érjük el az él túlsó végét, ahol jó biztosítási lehetőséget (kétszer két régi szeget is) találunk. Az első hosszban több helyen is jó biztosítási pontokat találunk (ék, hex, friend). Az út egyharmada környékén egy régi szeg is van. A hossz technikailag nem nehéz (II), inkább csak a látvány ad okot félelemre.
A második hossz első fele a teljes út egyik legnehezebb része (III+). A gerinc élének jobb oldalán lévő keskeny hasadékban folytatódik az út. Ezt kimászva az északi oldalon haladunk egy keveset, majd visszatérünk az él déli oldalára. A kitettség pszichésen terhelő, de jó lépések, illetve fogások vannak az élen. A visszatérés helyétől néhány méterre jó biztosító hely kínálkozik. A hasadék kimászásánál ék, hex, friend segítségével építhetünk biztosítási pontokat, a visszatérés előtt pedig az élen kötélgyűrűt is használhatunk.
A harmadik hossz rövid, enyhe emelkedésű szakasszal kezdődik. Ezután pedig talán az él legmeredekebb részén haladunk felfelé. Kéz az élen, a lábnak pedig jó támpontok találhatók. A hossz első fele a teljes út másik legnehezebb része (III+). Majd a hossz második része kissé enyhébb emelkedésűvé válik. Mint idáig is, most is az élt követve érünk el egy újabb biztosítási pontig. A hosszban az északi oldalon két régi szeg is található. Ezeken túl inkább ék, hex, friend segítségével lehet biztosítási pontokat kiépíteni, mint kötélgyűrűkkel.
A harmadik kötélhossz után még egy utolsó megpróbáltatás vár a mászóra, egy közel 3 m magas sima gerincfelszökés (III). Ennek kimászásával járóterepen a torony tetejére, a határkőig.

A csúcson több kötélgyűrűből összefűzött ereszkedőstand van, de a nyugati gerincen kissé lejjebb állítólag jobb is van (ezt én nem láttam, nem tudom pontosan milyen). A nyugati gerinc a csúcsról eleinte nem túl meredek, lépcsőzött tömbökkel indul, majd hirtelen szinte teljesen függőleges, sima letörésbe megy át. Az első, ~25 m-es ereszkedéssel a gerinc kissé nehezen elérhető egy kis sziklafejére jutunk, majd ezután tovább a gerinc törékeny élén le a Felső-Békástavi-csorbába. Innen egy újabb 25 m-es ereszkedéssel érjük el a levezető ösvényt. Egy neten talált kép szerint a második ereszkedést a csorbából szintén kétpontos, láncos ereszkedőpontból lehet végrehajtani.
Mi ettől a leírástól eltérően hajtottuk az ereszkedést végre. A csúcsról indulva ~45 m-es ereszkedéssel a függőleges letörés irányába folytattuk az ereszkedést (elhagyva a gerincet és nem mászva ki a sziklafejre). Így egy kis párkányra értünk, melyen nyugat felé tartva elértünk egy újabb biztosítási pontot - néhány kötélgyűrűből álló, nem túl meggyőző standot. Ebből egy újabb, ~40 m-es ereszkedéssel - az alján közel 10 m-t a levegőben lógva - értük el a levezető ösvényt.

A Simon-torony keleti gerincének mászóútja, III+

A levezető ösvény kezdetben jól követhető, kijárt. Egy helyen a nyom eltűnik, és egy, a törmeléklejtő felé vezető, kezdetben enyhén, de a végén meredek vályú is adja az egyik lehetőséget. De az út nem itt vezet, hanem egyenesen továbbhaladva, néhány lépést emelkedve átjutunk a vályú másik oldalán haladó útra, melyet kőemberek is jeleznek. Ezután még néhány kissé nehéz pontot (II-) lemászva lejutunk a törmeléklejtőre.

Felszerelés: 5 expressz, ék/hex/friend, néhány kötélgyűrű

Időtartamok (hivatalos és zárójelben dőlttel a miénk):
- felvezető út (Nagy-Békás-tó - Békás-tavi-hágó feletti ereszkedőstandig): 1:15 (1:15)
- keleti gerinc (Békás-tavi-hágó - Simon-torony): 1:00 (1:45)
- nyugati gerinc (Simon-torony - Felső-Békástavi-csorba): 0:30 (1:20 a levezető útig)
- levezető út (Felső-Békástavi-csorba - Nagy-Békás-tó): 1:10 (1:10)

Elhelyezkedés

Simon-torony / Žabí Kôň

Kapcsolódó album

Címkék

Simon-torony

főgerinc

sziklamászás

Magas-Tátra

Szlovákia